Ik wil me aanmelden als lid.

Ik wil me aanmelden als lid.

Aanmelding nieuw lid Kanowaard

Ik aanvaard:
• Het lidmaatschap voor minimaal één kalenderjaar en opzeggen kan voor 1 december schriftelijk bij de secretaris.
• De contributie en stallingskosten te voldoen binnen de gestelde termijn. De contributie zal per jaar worden voldaan.